Vision

Opad mod Gud, ind i fællesskabet, ud i verden

Tilbedelse – at tilbede og ære Gud, som han fortjener.

Guds ord – at høre Guds ord for at lære ham bedre at kende.

Nådegaver – at tjene Gud med de evner og gaver, han har givet os.

Bøn – at bede for hinanden, samfundet og verden i øvrigt.

Discipelskab – at blive en helhjertet efterfølger af Jesus.

Fællesskab – at være et fællesskab med omsorgsfulde relationer.

Missionsbefalingen – at fortælle mennesker om Jesus og gøre dem til hans disciple.

Samfundet – at være med til at bygge samfundet op og engagere sig i det.