Samarbejde

Som kristne er vi en del af et større fællesskab med alle kristne ud over hele jorden. Derfor lægger vi vægt på fællesskab og samarbejde med andre kirker, når det er praktisk muligt og formålstjenligt.

Vi har nære bånd til vores søstermenighed i København.

Derudover er vi med i Frikirkeligt Forum i Odense, og vi deltager i Evangelisk Alliances bedeuge.