Bibelsyn

Vi har samme trosbekendelse som alle kristne kirker ud over Jorden.

Vi tror, at Bibelen er Guds ord til os i dag, og at de forskellige forfattere blev inspireret af Helligånden, da de skrev.  Den røde tråd i Bibelen er Jesus Kristus, som har opfyldt alle Guds løfter.

Vi tror, at Helligånden er givet alle troende, og at han viser sig i den kristne gennem Åndens frugter (kærlighed, glæde, fred, godhed, osv. – se Paulus’ Brev til Galaterne, kapitel 5, vers 22).

Vores ’kirkelige tradition’ står mest i gæld til reformationen og de senere evangeliske bevægelser. Vi tror og oplever, at vi kan have et personligt forhold til Jesus som vores frelser og herre.