Menighedssyn

Det Nye Testamente sammenligner menigheden med et legeme, hvor Jesus er hovedet. Vi er hver især en del af legemet og har altså alle en vigtig og aktiv betydning, selvom opgaverne er vidt forskellige. Alle i menigheden samarbejder om et fælles mål, ledet af Jesus.

Kirken er en åndelig familie, som man bliver en del af, når man kommer til tro. Derfor forsøger vi at praktisere menighedslivet så enkelt, som det er vist i Ny Testamente.

Kristent Fællesskab praktiserer dåb, som sker efter ønske fra dem, som er kommet til tro. Forskellige dåbssyn er dog ingen hindring for fællesskab.