Organisation

Menigheden ledes af en ledergruppe (menighedsråd). Alle, som er med i ledelsen, skal have bred tillid i menigheden. Gruppen består pt. af:

Peter Kjærsgaard (forstander/præst og daglig leder)

Arne Bruun Rasmussen

Anne-Lærke Møller Sørensen

Kasserer Mogens Walsøe

To gange om året afholdes menighedsmøde (’generalforsamling’).

Vi har ikke medlemskab med kontingent o.l.  Men vi fører en liste (medlemsliste) over dem, som har givet deres samtykke til at være en fast del af menigheden. Vi opfylder lovgivningen om beskyttelse af private data (GDPR).

Menighedens økonomi baserer sig på frivillige gaver. Vi er godkendt som frikirke af SKAT, og derfor er visse gaver fradragsberettiget (fradragsordning, gavebreve og arv/testamente).