Prædikener 2020-2023

Her ligger nogle få prædikener fra 2022-23, hvor vi ikke har haft mulighed for at lave videooptagelser.

Da vi har livestreamet gudstjenesterne i coronaperioden, er der et hul i lydfilerne fra marts til august 2020 og igen fra januar 2021 og frem. Disse kan høres på kirkens facebookside, https://www.facebook.com/KristentFaellesskabOdense

Nederst findes PowerPoints til følgende datoer:
24/12-22; 2020: 29/3, 9/2, 26/1, 19/1, 12/1, 5/1 –

24/12-22 Luk 2,1-20 Flere sprog

29/3-20 Kuren mod åndelig corona

9/2-20 Når Jesus tøver

26/1-20 Fundet af Jesus

19/1-20 Guds rige kommer, når vi går

12/1-20 Jesus er anderledes

5/1-20 Why the Holy Spirit is important to Christians