Økonomi

Menighedens økonomi baserer sig på frivillige gaver. Vi er godkendt som frikirke af staten, og derfor er visse gaver fradragsberettiget (fradragsordning, gavebreve og arv/testamente).

Indbetalinger til menigheden kan foretages på en af disse måder:

Giro: Kortart: 01 Gironr: 1762311
Bankoverførsel:  0914 0001762311